Tagasiside


Lehekülje täiuslikumaks vaatamiseks uuendage browserit (vähemalt IE 9) või valige teine lehitseja!
Nädalapilt
Küsitlus


Ekspordi Ekspordi

Sport
Mõõtmistäpsuse koolitus

Aeg: 2017-05-08T10:00:00+03:0008.05.2017, 10:00 - 31.05.2017 17:00
Koht:
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kontaktisik: Merlis Karja-Kännaste
Telefon: 737 0209
Lingid:
E-post: merliskarjakannaste@nooruse.ee
Pilet: 99 €

Kutsume Teid mõõtimistäpsuse koolitusele!

Koolituse eesmärk on meisterbioanalüütik 7 kutset taotlevatele või säilitavatele ning bioanalüütiku ametkohal töötavatele bioanalüütikutele pädevuse ja lisateadmiste andmine.

Sihtrühm
Nõuded õpingute alustamiseks: Bioanalüütiku või laboratoorse diagnostika (laborant) õppekava läbimine. Inglise keele valdamine lugemise tasemel. MS Excel või mõne vabavara tabelarvutusprogrammi valdamine kesktasemel. Koolitus toimub e-õppena!

Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

Teab põhimõisteid laboratoorsete mõõtmiste täpsuse tagamise kohta ja Eesti Vabariigis kehtivat mõõteseadust
Teab SI ühikutesüsteemi ja mõistab selle kasutamise tähtsust
Arvutab mõõtemääramatust ning kliinilises laboripraktikas kasutatavat üldviga
Teab etaloni mõistet ja referentsmeetodite kasutamise vajadust
Verifitseerib uusi metoodikaid (kliinilise keemia valdkonnas)
Mõistab süstemaatilise ja juhuvea ning meetodite tundlikkuse ja spetsiifilisuse mõisteid
Teab regressioonanalüüsi põhitõdesid ja oskab kahe meetodi võrdlemisel kasutada regressioonanalüüsi.
Teab meetodi analüütilisi parameetreid (määramispiirkond, avastamispiirkond) ja oskab analüütilisi parameetreid arvutada.
Teab laborite võrdluskatsete läbiviimise põhimõtteid, oskab laborite võrdluskatseid analüüsida. Oskab arvutada mõõtemääramatust kontrollkaarti ja laborite vaheliste katsete põhjal

Rohkem infot ja registreerimine: http://www.nooruse.ee/est/koolitused-ja-teenused/taienduskoolitus/koolitused/register/561/
Muudetud: 14.03.2017, 16:43
Vaatamisi: 947
Tagasi
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31