Tagasiside


Lehekülje täiuslikumaks vaatamiseks uuendage browserit (vähemalt IE 9) või valige teine lehitseja!
Nädalapilt
Küsitlus


Ekspordi Ekspordi

Sport
Eaka toimetulekut mõjutavad tegurid

Aeg: 2017-10-09T10:00:00+03:0009.10.2017, 10:00 - 16.10.2017 17:00
Koht:
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kontaktisik: Merlis Karja-Kännaste
Telefon: 737 0209
Lingid:
E-post: merliskarjakannaste@nooruse.ee
Pilet: Tasuta!

Olete oodatud koolitusele "Eaka toimetulekut mõjutavad tegurid"!

Eakate (65+) osakaalu kasvu elanikkonnast prognoositakse 2050. aastaks 25%, sealhulgas on üle 80. aastaste osakaal märgatavas tõusutrendis. Paraku tähendab see seda, et proportsionaalselt eakate populatsiooni kasvuga suureneb ka nende arv kelle funktsionaalne võimekus on piiratud, mis mõjutab nii nende iseseisvat toimetulekut kui ka elukvaliteeti. Vanemaealised on tervishoiu- ja sotsiaalteenuste valdkonnas suure osakaaluga sihtgrupp, kellel on esineb erinevaid geriaatrilisi sündroome ning iseseisva toimetuleku langust. Kvaliteetse hoolduse pakkumisel on üheks oluliseks võtmeindikaatoriks professionaalse abi osutamine ehk pädeva hooldustöötaja olemasolu, kes on süsteemselt täiendanud oma teadmisi. Eestis on jätkuvalt vajadus hooldustöötajate täienduskoolituste järele, sest sageli töötavad selles valdkonnas erialase koolituseta inimesed. Koolitus ongi suunatud eelkõige madalama haridustasemega, aegunud kvalifikatsiooniga või täienduskoolitust vajavatele hooldustöötajatele.

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“

Sihtrühm ja selle kirjeldus
Tellimus on suunatud eelkõige madalama haridustasemega ja madala või aegunud kvalifikatsiooniga täiskasvanutele. Kõrghariduse omandanuid lülitatakse õppegruppi vaid vabade kohtade olemasolul.

Koolituse sihtrühmaks on hoolekandeasutustes, haiglates või avahoolduses töötavad hooldustöötajad, kellel ei ole erialast haridust ja/või on aegunud kvalifikatsioon ja/või madal haridustase. Õpperühma suurus kuni 18 inimest.

Õppe alustamise nõuded: Nõue õpingute alustamiseks on töötamine või soov töötada hooldustöötajana/hooldajana.

Eesmärk ja õpiväljundid
Koolituse eesmärk on mõista inimese vananemisega kaasnevaid biopsühhosotsiaalseid muutuseid, anda ülevaade geriaatrilise patsiendiga töötamise põhimõtetest.

Koolituse läbides õppija:

mõistab vananemisega kaasnevaid füsioloogilisi, psühholoogilisi, hingelisi ja sotsiaalseid muutuseid ning analüüsib muutuste mõju eaka tegevusvõimele ja elukvaliteedile;
oskab arutleda geriaatrilise patsiendiga töötamise põhimõtete, eetika ja koostöö tähenduse üle ning teab kuidas juhendada eakat igapäevaelus toimetulekul, säilitades maksimaalselt eaka iseseisvust ning enesekontrolli;
teab sagedamini esinevaid geriaatrilisi sündroome, märkab eaka terviseprobleeme ning omab valmisolekut teda abistada;
oskab tuua näiteid geriaatrilise patsiendi toimetuleku hindamiseks.

Rohkem infot ja registreerimine: http://www.nooruse.ee/est/koolitused-ja-teenused/taienduskoolitus/koolitused/register/545/
Muudetud: 20.12.2016, 23:30
Vaatamisi: 952
Tagasi
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31