Tagasiside


Lehekülje täiuslikumaks vaatamiseks uuendage browserit (vähemalt IE 9) või valige teine lehitseja!
Nädalapilt
Küsitlus


Ekspordi Ekspordi

Sport
Ergonoomika täienduskoolitus

Aeg: 2017-10-10T10:00:00+03:0010.10.2017, 10:00 - 12.10.2017 17:00
Koht:
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kontaktisik: Merlis Karja-Kännaste
Telefon: 737 0209
Lingid:
E-post: merliskarjakannaste@nooruse.ee
Pilet: Tasuta!

Olete oodatud ergonoomika täienduskoolitusele!

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid
Ergonoomika täienduskoolituse eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada ergonoomika alased teadmised ja oskused tööks hooldusteenuse pakkujana.

Pärast koolituse läbimist õppija:

teab ergonoomika põhimõtteid;
oskab rakendada oma kutsealaseid ergonoomika teadmisi ning oskusi erinevates töösituatsioonides;
omab valmisolekut meeskonnatööks.

Sihtrühm ja selle kirjeldus
Sihtrühmaks on tervishoius ja sotsiaalhoolekandes töötavad hooldustöötajad, kes vajavad ergonoomika alast täienduskoolitust. Koolitus on suunatud madlama haridustasemega, erialase hariduseta, aegunud kvalifikatsiooniga, täiskasvanutele ja täienduskoolitust vajavatele hooldustöötajatele/hooldajatele. Grupi optimaalne suurus on 14 osalejat, mis tagab võimaluse aktiivselt osaleda kursuse praktilistes tegevustes.

Tellimus on suunatud eelkõige madalama haridustasemega ja madala või aegunud kvalifikatsiooniga täiskasvanutele. Kõrghariduse omandanuid lülitatakse õppegruppi vaid vabade kohtade olemasolul.

Õppe sisu
Praktilise töö teemad (20 tundi)

ergonoomika põhialused;
patsiendi teisaldamised voodis ilma abivahendita ja abivahenditega;
patsiendi asendite vahetamine ja abivahendite kasutamine;
patsiendi abistamine voodi servale istuma, püsti ja kõndima ning tagasi voodisse;
patsiendi abistamine toolile, ratastoolile ja tagasi voodisse;
patsiendi asendite toestamine.

Rohkem infot ja registreerimine: http://www.nooruse.ee/est/koolitused-ja-teenused/taienduskoolitus/koolitused/register/542/
Muudetud: 20.12.2016, 23:30
Vaatamisi: 880
Tagasi
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31