Tagasiside


Lehekülje täiuslikumaks vaatamiseks uuendage browserit (vähemalt IE 9) või valige teine lehitseja!
Nädalapilt
Küsitlus


Ekspordi Ekspordi

Sport
Suhtlemine psüühilise erivajadusega inimesega

Aeg: 2017-05-03T10:00:00+03:0003.05.2017, 10:00 - 19.05.2017 17:00
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kontaktisik: Merlis Karja-Kännaste
Telefon: 737 0209
Lingid:
E-post: merliskarjakannaste@nooruse.ee
Pilet: Tasuta!

Olete oodatud koolitusele "Suhtlemine psüühilise erivajadusega inimesega"!

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“.

Sihtrühm ja selle kirjeldus
Koolitusele on oodatud inimesed, kes töötavad tervishoiuasutuses või sotsiaalhoolekandes ja/või omastehooldajatena. Koolitus on suunatud aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+, erialase tasemehariduseta täiskasvanutele ja/või keskhariduseta täiskasvanutele. Grupis on 15 inimest, mis tagab, et kõik saavad kursuse praktilistes tegevustes aktiivselt osaleda.

Õppe alustamise nõuded: Soov toetada ja abistada psüühilise erivajadusega inimesi.

Tellimus on suunatud eelkõige madalama haridustasemega ja madala või aegunud kvalifikatsiooniga täiskasvanutele. Kõrghariduse omandanuid lülitatakse õppegruppi vaid vabade kohtade olemasolul.

Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

omab põhiteadmisi erinevate psüühikahäiretega inimeste ootustest ning erivajadustest;
oskab lähtuvalt kliendi toimetulekuvõimest valida sobiva suhtlemisviisi, mille tulemuseks on nii kliendile kui töötajale rahulolu pakkuv suhtlemine;
oskab klienti toetada tema suhtlusvõrgustiku hoidmisel.

Teemad
Auditoorse töö teemad (42 akadeemilist tundi)

Psüühikahäired: mõiste, liigid (haigused, intellektipuue), sümptomid, põhjused (4 akadeemilist tundi);
Eetika põhimõtted. Kliendikesksuse mõiste (2 akadeemilist tundi);
Kliendikeskse suhtlemise põhimõtted (kontakti loomine, suhtlemistasandid, väärtused ja hoiakud) (6 akadeemilist tundi);
Aktiivne ja toetav kuulamine (6 akadeemilist tundi);
Psüühikahäirega inimese vajadused ja ootused personalile, psüühikahäirega inimesega suhtlemise erisused (8 akadeemilist tundi);
Konflikt: märkamine, toimetulekuviisid, lahendamine (4 akadeemilist tundi);
Kliendi suhtlemis- ehk tugivõrgustik, selle hoidmine (6 akadeemilist tundi);
Iseseisvate tööde arutelu. Kokkuvõte ja tagasiside kursusel õppimisest (6 akadeemilist tundi)

Rohkem infot ja registreerimine: http://www.nooruse.ee/est/koolitused-ja-teenused/taienduskoolitus/koolitused/register/553/
Muudetud: 20.12.2016, 23:16
Vaatamisi: 747
Tagasi
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31