Tagasiside


Lehekülje täiuslikumaks vaatamiseks uuendage browserit (vähemalt IE 9) või valige teine lehitseja!
Nädalapilt
Küsitlus


Ekspordi Ekspordi

Sport
Multikultuurne teadlikkus

Aeg: 2017-10-12T10:00:00+03:0012.10.2017, 10:00 - 27.10.2017 17:00
Koht:
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kontaktisik: Merlis Karja-Kännaste
Telefon: 737 0209
Lingid:
E-post: merliskarjakannaste@nooruse.ee
Pilet: Tasuta!

Olete oodatud koolitusele "multikultuurne teadlikkus"!

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“

Sihtrühm ja selle kirjeldus
Tellimus on suunatud eelkõige madalama haridustasemega ja madala või aegunud kvalifikatsiooniga täiskasvanutele. Kõrghariduse omandanuid lülitatakse õppegruppi vaid vabade kohtade olemasolul.

Koolituse sihtrühmaks on tervishoiutöötajad, sotsiaaltöötajad, sotsiaalhooldajad, politseinikud, lasteaiaõpetajad, kes vajavad teemakohast koolitust. Koolitus on suunatud aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+, erialase tasemehariduseta täiskasvanutele ja/või keskhariduseta täienduskoolitust vajavatele hooldustöötajatele/hooldajatele. Grupi optimaalne suurus on 18 osalejat, mis tagab võimaluse aktiivselt osaleda kursuse praktilistes tegevustes.

Õpiväljundid
Koolituse läbides õppija:

on teadlik enda kultuurilistest hoiakutest ja avatusest teiste kultuuride suhtes;
teadvustab kultuuri rolli inimese käitumise kujundajana;
teadvustab kultuuri mõju oma kutsealale;
oskab end häälestada koostööks teisest kultuuriruumist pärit inimestega.

Rohkem infot ja registreerimine: http://www.nooruse.ee/est/koolitused-ja-teenused/taienduskoolitus/koolitused/register/558/
Muudetud: 20.12.2016, 23:31
Vaatamisi: 946
Tagasi
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31