Tagasiside


Lehekülje täiuslikumaks vaatamiseks uuendage browserit (vähemalt IE 9) või valige teine lehitseja!
Nädalapilt
Küsitlus


Ekspordi Ekspordi

Sport
Suhtlemise põhikursus hooldustöötajatele

Aeg: 2017-06-01T10:00:00+03:0001.06.2017, 10:00 - 14.06.2017 17:00
Koht:
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kontaktisik: Merlis Karja-Kännaste
Telefon: 737 0209
Lingid:
E-post: merliskarjakannaste@nooruse.ee
Pilet: Tasuta!

Olete oodatud koolitusele "suhtlemise põhikursus hooldustöötajatele"!

Kursust finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium ESF programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine“

Sihtrühm ja selle kirjeldus
Tellimus on suunatud eelkõige madalama haridustasemega ja madala või aegunud kvalifikatsiooniga täiskasvanutele. Kõrghariduse omandanuid lülitatakse õppegruppi vaid vabade kohtade olemasolul.

Koolitusele on oodatud inimesed, kes töötavad tervishoiuasutuses või sotsiaalhoolekandes hooldustööl (s.h. koduhooldus) ja/või omastehooldajatena. Koolitus on suunatud aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+, erialase tasemehariduseta täiskasvanutele ja/või keskhariduseta täiskasvanutele. Grupis on 15 inimest, mis tagab, et kõik saavad kursuse praktilistes tegevustes aktiivselt osaleda.

Õppe alustamise nõuded: Töötamine või soov töötada hooldustöötajana. Soov toetada ja abistada füüsilise või psüühilise erivajadusega inimesi.

Eesmärk ja õpiväljundid
Koolituse eesmärgiks on igapäevahooldusel abi vajavate inimeste elukvaliteedi parandamine kompetentse personali toetuse kaudu ning personali rahulolu suurendamine läbi teadliku suhtlemise. Kursus annab teadmised kliendikesksest ja töötajat hoidvast suhtlemisest, teadmised erivajadustega inimestega suhtlemise erisustest ning töötajate enesejõustamise võimalustest.

Koolituse läbinud õppija:

teab kliendikeskse suhtlemise põhitõdesid, oskab neid kasutada;
oskab lähtuvalt kliendi toimetulekuvõimest valida sobiva suhtlemisviisi, mille tulemuseks on nii kliendile kui töötajale rahulolu pakkuv suhtlemine;
teab, kuidas toime tulla liigse stressiga.

Teemad
Auditoorse töö teemad (42 akadeemilist tundi)

Kliendikeskse suhtlemise mõiste, hooldustöötaja kui klienditeenindaja (2 akadeemilist tundi);
Hea suhtlemise üldpõhimõtted: kontakti loomine, esmamulje, suhtlemistasandid, suhtlemisstiilid, väärtused ja hoiakud (4 akadeemilist tundi);
Toetav ja aktiivne kuulamine (4 akadeemilist tundi);
Motiveeriv intervjueerimine kui suhtlemisviis (6 akadeemilist tundi);
Kliendi tegevusvõime hindamine (2 akadeemilist tundi);
Erisused suhtlemisel füüsilise ja psüühilise erivajadusega inimestega (6 akadeemilist tundi);
Konflikt: põhjused, märkamine, toimetulekuviisid, lahendamine (4 akadeemilist tundi);
Kriis: tunnused, etapid, abistamine; leinatöö eetika ja kultuuritraditsioonid (4 akadeemilist tundi);
Kliendi suhtlemis- ehk tugivõrgustik, selle hoidmine (2 akadeemilist tundi);
Meeskonnatöö kliendi ja personali heaolu eesmärgil (4 akadeemilist tundi);
Iseseisvate tööde arutelu. Kokkuvõte ja tagasiside kursusel õppimisest (4 akadeemilist tundi).

Rohkem infot ja registreerimine: http://www.nooruse.ee/est/koolitused-ja-teenused/taienduskoolitus/koolitused/register/554/
Muudetud: 20.12.2016, 23:17
Vaatamisi: 846
Tagasi
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31