Tagasiside


Lehekülje täiuslikumaks vaatamiseks uuendage browserit (vähemalt IE 9) või valige teine lehitseja!
Nädalapilt
Küsitlus


Sport
RFK (rahvusvahelise funktsioneerimise klassifikatsiooni)-põhine piirangute hindamine ja teraapia

Aeg: 2017-12-01T10:00:00+02:0001.12.2017, 10:00 - 01.12.2017 17:00
Koht:
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kontaktisik: Merlis Karja-Kännaste
Telefon: 737 0209
Lingid:
E-post: merliskarjakannaste@nooruse.ee
Pilet: 75 €

Kutsume Teid koolitusele "RFK (rahvusvahelise funktsioneerimise klassifikatsiooni)-põhine piirangute hindamine ja teraapia"!

Sihtrühm ja selle kirjeldus
Koolituse sihtgrupiks on füsioterapeudid, tegevusterapeudid, taastusarstid, abivahendi spetsialistid ja sotsiaaltöötajad, kes kasutavad või kel esineb vajadus kirjeldada igapäevatöös Rahvusvahelise Funktsioneerimise Klassifikatsiooni järgseid piiranguid terapeutiliste kokkuvõtete, rehabilitatsiooniplaanide või tegevuskavade koostamisel.

Nõuded õpingute alustamiseks: Koolitusel osalemiseks on vajalik tunda RFK põhist funktsioonihäirete ning osaluspiirangute hindamist ning määratlemist. Vajalikud on baasteadmised tehniliste abivahendite klassifikatsioonist (ISO 9999: 2011 standard).

Teemad
Auditoorse töö teemad (4 tundi)

RFK aluseks olev puude biopsühhosotsiaalne mudel
Funktsioneerimisvõime jaotustasandid:
Organismi funktsioonid ja struktuurid
Tegutsemine ja osalus
Taustategurite jaotustasandid:
Keskkonnategurid
Personaalsed tegurid
Jaotustasandite kodeerimine
RFK kasutus Eestis, tänapäev ja tulevik
Praktilise töö teemad (videoanalüüs ja ette valmistatud seisundite kirjelduste alusel grupitööd) 3 tundi

Organismi funktsiooni- ja struktuurihäirete kodeerimine (b- ja s-koodid)
Organismi tegutsemise ja osaluse ning keskkonnategurite piirangute kodeerimine (d- ja e-koodid)
Raskusastmete määramine kliendi seisundi alusel
RFK e-instrumendi kasutamine

Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

saab aru RFK ideoloogiast ja põhiideest;
oskab kasutada elektroonset RFK andmebaasi;
oskab hinnata ja kodeerida struktuuri- ja funktsioonihäireid;
oskab hinnata ja kodeerida tegutsemise- osaluse piiranguid;
oskab dokumenteerida kliendi funktsioonihäireid ja osaluspiiranguid RFK klassifikatsioonist lähtuvalt.

Rohkem infot ja registreerimine: http://www.nooruse.ee/est/koolitused-ja-teenused/taienduskoolitus/koolitused/register/559/
Muudetud: 20.12.2016, 23:32
Vaatamisi: 928
Tagasi
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31