Tagasiside


Lehekülje täiuslikumaks vaatamiseks uuendage browserit (vähemalt IE 9) või valige teine lehitseja!
Nädalapilt
Küsitlus


Sport
Töötamise toetamise teenuse täienduskoolitus

Aeg: 2017-08-03T09:30:00+03:0003.08.2017, 09:30 - 31.08.2017 16:30
Koht:
Kontaktisik: Anu Perve
Telefon: 508 1737
Lingid:
E-post: info@luwi.ee
Pilet: 325 € + km (40 akadeemilist tundi)

Töötamise toetamise teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada isikut, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ning parandada elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ja töötamise ajal.
Õppekava koostamise aluseks on Sotsiaalkaitseministri määrus nr 71 (21.12.2015)

Koolituspäevad on 11.05, 18.05, 24.05, 31.05 ja 7.06

Sihtgrupp
Erihoolekandeteenust osutavad füüsilised isikud (tegevusjuhendajad)

Koolituse teemad:
Riiklik hoolekanne ja pakutavad teenused, sealhulgas töötamise toetamise teenus
Teenusel viibiva isiku võimete ja oskuste hindamine, sealhulgas:
sobiva töö hindamine ja võimaliku töökohale asumise motivatsiooni hindamine;
kuidas hinnata isikule sobivat tööd (ankeedid, reaalse tööharjutuse hindamine jne);
kes ja millisel tasemel töötamise toetamise teenust vajab.
Motiveerimine
Teenusel viibiva isiku hirmude selgitamine/alandamine, uute oskuste õpetamine, enesehinnangu korrigeerimine
Keskkonna kohandamine
Töötugiisiku roll, temale vajalikud oskused, tööturuteenuste ja-toetuste seadus, tööõigust reguleeriv seadusandlus

Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
tunneb riikliku hoolekande võimalusi ja pakutavaid teenuseid;
hindab teenusel viibiva isiku võimeid ja oskuseid;
motiveerib isikut tööle asuma;
selgitab teenusel viibiva isiku hirme ja alandab neid;
korrigeerib teenusel viibiva isiku enesehinnangut;
tunneb keskkonna kohandamise põhimõtteid;
tunneb tööturuteenuste ja -toetuste seadust ning tööõigust reguleerivat seadusandlust.
Muudetud: 09.06.2017, 15:47
Vaatamisi: 1115
Tagasi
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31