Tagasiside


Lehekülje täiuslikumaks vaatamiseks uuendage browserit (vähemalt IE 9) või valige teine lehitseja!
Nädalapilt
Küsitlus


Sport
Töötervishoiu ja -ohutuse koolitus (24)

Aeg: 2017-05-17T09:30:00+03:0017.05.2017, 09:30 - 19.05.2017 16:30
Koht:
Kontaktisik: Liis Kalbe
Telefon: 5332 6481
Lingid:
E-post: liis.kalbe@reiting.ee
Pilet: 165 € + km

Kursusel antakse ülevaade tööohutusest, töötervishoiust, riskianalüüsist.
Kursuse kava vastab Sotsiaalministri 14.12.2000. a määruse nr 80 "Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord" lisas 1 kehtestatud kavale "Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppekursuse 24-tunnine õppekava".

Sihtgrupp
Töökeskkonnaspetsialistidele, töökeskkonnavolinikele ja -nõukogu liikmetele, tööandjatele.
Kursuse sisu
Koolitusel läbitakse järgmised teemad:
1. teema: ÜLDSÄTTED

1.1. Töökeskkonna mõiste
1.2. Töökeskkonnas esinevad ohud
1.3. Tööolme
1.4. Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
1.5. Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine)
1.6. Õnnetusoht
1.7. Tööandja ja töötaja vastutus
1.8. Riiklik järelevalve

2. teema: TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS

2.1. Riigi tasandil: – struktuur töökeskkonnasüsteemis – õiguslikud alused
2.2. Ettevõtte tasandil: – töökeskkonnaspetsialist – töökeskkonnavolinik – töökeskkonnanõukogu
2.3. Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
2.4. Töötajate tervisekontroll
2.5. Koostöö

3. teema: RISKIANALÜÜS

3.1. Riskianalüüsi mõiste
3.2. Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele: – füüsikalised ohutegurid – keemilised ohutegurid – bioloogilised ohutegurid – füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
3.3. Riski hindamise meetodid
3.4. Riskide ohjamise abinõud
3.5. Ergonoomia

Kursuse omandamise kontroll

Õpiväljundid
Kursuse lõpetanu:
1) tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
2) koostab töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes;
3) tunneb töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.
Muudetud: 27.03.2017, 17:43
Vaatamisi: 348
Tagasi
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30