Tagasiside


Lehekülje täiuslikumaks vaatamiseks uuendage browserit (vähemalt IE 9) või valige teine lehitseja!
Nädalapilt
Küsitlus


Sport
Projektide kirjutamine ja juhtimine e-õppena

Aeg: 2017-05-09T09:30:00+03:0009.05.2017, 09:30 - 09.08.2017 16:30
Koht:
Kontaktisik: Liis Kalbe
Telefon: 5332 6481
Lingid:
E-post: liis.kalbe@reiting.ee
Pilet: 195 € + km

Projektijuhtimise e-õpe on hea võimalus õppida kirjutama rahataotlusi ja haldama projekte igapäevatöö kõrvalt. E-õpe on individuaalne ja soovi korral lähtutakse kursuse kodutööde planeerimisel konkreetsest projektist, mida osaleja soovib vormistada.
Sihtgrupp
Kursusele ootame inimesi, kellel on kindel projektiidee ning soov see ellu viia.
Kursuse sisu
Kursus koosneb järgnevatest osadest, millest kursuse lõpus moodustub terve projekt.
1) Projekti mõiste, olemus ja struktuur. Eeltööd enne projekti kirjutamist. Projekti vajalikkuse põhjendus. Probleemid ja nende kaardistamise meetodid. Projekti eesmärkide püstitamine.
2) Projekti sihtrühmad. Sidusrühmad. Kasusaajad. Kavandatavad tegevused.
3) Sobivate finantseerijate otsimine. Erinevad rahastamisvõimalused ja fondid.
4) Tegevuskava koostamine. Loogiline raammaatriks ja meetodid. Projekti riskianalüüs. Projekti eelarve koostamine.
5) Projekti juhtimine ja teostamine. Projekti meeskond. Grupiprotsessid.
6) Projektide raamatupidamise korraldamine. Muudatused sisekorra eeskirjades. Projektide kulude eristamine raamatupidamises.
7) Projekti tulemuste hindamine. Aruandlus ja dokumentatsioon. Projekti taotluste hindamine. Hindamiskriteeriumid. Valminud projektide analüüs.

Õppetöö toimub e-õppe keskkonnas Moodle. Iga moodul koosneb teoreetiliset osast, enesekontrolli küsimustikust, praktilistest töödest ning juhendaja poolsest tagasisidest. Suhtlus toimub veebikanalite kaudu.
Õpiväljundid
Kursuse tulemusena õppija:
1) Koostab kindlat rahastajat silmas pidades projektikavandi.
2) Analüüsib ja hindab valminud projekti eeldatavast rahastajast lähtuvalt
Muu info
Kursuse maht on 100 akadeemilist tundi, mis läbitakse personaalse ajakava järgi maksimaalselt 3 kuu jooksul.
Õpiväljundi täitmisel väljastatakse osalejale tunnistus.
Muudetud: 29.03.2017, 10:31
Vaatamisi: 183
Tagasi
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30