Tagasiside


Lehekülje täiuslikumaks vaatamiseks uuendage browserit (vähemalt IE 9) või valige teine lehitseja!
Nädalapilt
Küsitlus


Sport
Tegevusjuhendaja koolitus

Aeg: 2017-05-16T09:30:00+03:0016.05.2017, 09:30 - 05.10.2017 16:30
Koht:
Kontaktisik: Anu Perve
Telefon: 508 1737
Lingid:
E-post: anu@luwi.ee
Pilet: 1778 EUR + km (260 ak tundi)

Koolituse eesmärgiks on omandada teadmised, kuidas parandada psüühilise erivajadusega inimeste sotsiaalseid oskusi ja toimetulekuvõimet ning tagada neile vajalik kõrvalabi.
Õppekava koostamise aluseks on Sotsiaalministri määrus, RTL 2009, 31,405. Tegevusjuhendaja koolituse ja täiendkoolituste kavade kehtestamine.

Sihtgrupp
Inimesed, kes soovivad tööle asuda tegevusjuhendajana või kes tööl või kodus puutuvad kokku psüühilise erivajadusega inimeste hooldusega.

Kursuse teemad:
Psüühilise erivajadusega inimese hoolekanne
Eetika hoolekandes
Arengupsühholoogia alused
Meeskonnatöö alused
Psüühikahäired
Vaimupuue
Liitpuue
Suhtlemise eripärad suhtlemisel psüühikahäiretega inimestega
Tegevusvõime, eesmärgistatud tegevus
Tegevusjuhendaja töövaldkond
Tegevuse analüüs ja kohandamine
Tegevusvõime hindamine
Klienditöö meetodid
Peamised töövõtted igapäevases hoolduses
Tegevusplaani koostamine
Terviseseisundi jälgimine ja ravimiõpetuse alused
Rühmatöö klienditöös
Probleemse käitumise juhtimine

Muu info
Kursuse jooksul tuleb lahendada neli testi ja juhendatud praktika jooksul (30 tundi) koostada iseseisvalt lõputöö (tegevusplaan teenust saavale isikule, 16 tundi) ning see kaitsta.
Koolituse hind sisaldab paljundatud materjale ja kohvipause.
Koolitus toimub kaks korda nädalas. Juuli kuus õppetööd ei toimu.
Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus mahuga 260 tundi.
Muudetud: 22.03.2017, 15:19
Vaatamisi: 202
Tagasi
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30