Tagasiside


Lehekülje täiuslikumaks vaatamiseks uuendage browserit (vähemalt IE 9) või valige teine lehitseja!
Nädalapilt
Küsitlus


Ekspordi Ekspordi

Sport
Toitumisterapeudi baaskoolitus

Aeg: 2017-09-15T10:00:00+03:0015.09.2017, 10:00 - 03.02.2018 17:00
Koht:
Korraldaja: Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kontaktisik: Merlis Karja-Kännaste
Telefon: 737 0209
Lingid:
E-post: merliskarjakannaste@nooruse.ee
Pilet: 1650 €

Kutsume Teid toitumisterapeudi baaskoolitusele!

Nõuded õpingute alustamiseks: Eeltingimuseks on bakalaureuse kraad tervishoiu valdkonnaga seonduvas erialas (õendus, ämmaemandus, füsioteraapia, tegevusteraapia jt), mis tagab teadmised/oskused järgmistes valdkondades:

anatoomia (algtase);
füsioloogia (kesktase);
biokeemia (kesktase);
seedimine ja imendumine;
terviseprobleemide individuaalsus, neid mõjutavad toitumuslikud jm eluviisi faktorid.

Õpiväljundid
Koolituse läbides õppija:

-hindab kliendi individuaalseid toitumusikke vajadusi arvestades tema tervislikku seisundit, ravi, eluviisi (sh kehalise aktiivsuse tase);
-oskab kasutada toidupäeviku andmeid ja nõustada klienti selle koostamisel;
-püstitab koostöös kliendiga toitumise ja elustiiliga seotud hinnatavad, realistlikud ja kliendi vajadusest lähtuvad lühi- ja pikaajalised eesmärgid;
-koostab vastavalt püstitatud eesmärkidele kliendile sobiva toitumis- ja tegevuskava, arvestades tasakaalustatud ja rahvusspetsiifilisi toitumissoovitusi, kehalise aktiivsuse taset ning kliendi individuaalseid ja haiguspuhuseid vajadusi;
-toetab ja võimestab klienti ja/või tema võrgustiku liikmeid kliendile sobivate terapeutiliste sekkumiste puhul (sh eridieet, lisatoitainete kasutamine, elulaadi sh kehalise aktiivsuse taseme muutused jm);
-analüüsib sekkumise tulemusi ja teeb kokkuvõtte, arvestades kliendiga koos püstitatud eesmärke, vajadusel korrigeerib toitumis- ja tegevuskava;
-suhtleb viisakalt tulles toime erinevate (konflikt)situatsioonidega, kasutades sobivat intervjueerimise ning nõustamise tehnikat, suhtlusviisi ja lähtudes eetikakoodeksist ja andmekaitsest;
-loeb analüüsivalt erialast teaduslikku kirjandust on kursis erialaste tõenduspõhiste teadusuuringute tulemustega.

Koolitajad

Siret Saarsalu – toitumisterapeut, koolitaja ettevõttes Nutrilligent OÜ
Liine Põldsam – kliiniline psühholoog, Ambromed Grupp OÜ
Katrin Laikoja – toiduhügieeni osakonna lektor, Eesti Maaülikool
Kristjan Port – liikumis-, tervise- ja sporditeaduste suunajuht, Tallinna Ülikool,
Heikki Mägi – treener ja toitumisnõustaja, Fitlap OÜ
Hanna-Liis Lepp – kliinilise toitumise spetsialist, arst, Ida-Tallinna Keskhaigla
Agnes Anton – diabeediõde, Tartu Ülikooli Kliinikum
Mari Reinik – labori juhataja, Terviseamet
Ivi Vaher – füsioteraapia eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Ester Jaansoo – tervisekaitse spetsialisti eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Kristi Vahur – tervisekaitse spetsialisti eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Helen Udras – tervisekaitse spetsialisti eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Inga Ploomipuu – tervisekaitse spetsialisti eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Sirje Sammul – õe eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Janika Pael – õenduse eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Merilin Kiis – õenduse eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Marge Mahla– ämmaemanduse eriala õppejõud, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Maiken Jaanisk – kvaliteedijuht, Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Anna-Liisa Tamm – füsioterapaudi ja tervisekaitse spetsialisti õppekavade juht, Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem infot ja registreerimine: http://www.nooruse.ee/est/koolitused-ja-teenused/taienduskoolitus/koolitused/register/571/
Muudetud: 05.05.2017, 11:14
Vaatamisi: 556
Tagasi
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31